Utandyra Markbogfimi

Lýsing á markbogfimi utandyra á síðu World Archery

Markbogfimi utandyra C landsliðsverkefni með ótakmörkuðum þátttökukvóta (t.d. European/World Master Games, Veronicas Cup o.s.frv.):

 • Öllu hlutgengu íþróttafólki sem mæta kröfum viðburðarins er heimil þátttaka í þeim verkefnum.
 • Skráning í slík landsliðsverkefni fer fram í gegnum aðildarfélög BFSÍ eða beint hjá mótshöldurum eftir því hvaða verkefni um ræðir.
 • Aðildarfélög skulu útvega þjálfara/liðsstjóra/fararstjóra eftir því sem við á fyrir sitt íþróttafólk í slík landsliðsverkefni.

Íþróttafólk (eða aðildarfélag íþróttafólksins) í slíkum landsliðsverkefnum bera sjálfir allan kostnað af þátttöku í slíkum landsliðsverkefnum (self funded), en skulu skila inn greiðslukvittunum fyrir kostnaði ferðarinnar til BFSÍ, svo að mögulegt sé að halda utan um kostnað slíkra verkefna.

Ef frekari upplýsinga, skýringar eða aðstoðar er þörf ekki hika við að hafa samband við íþróttastjóra BFSÍ gummi@bogfimi.is.

Markbogfimi utandyra A/B landsliðsverkefni (t.d. HM/EM, Evrópu- og heimsbikarmót):

Utandyra landslið eru þeir íþróttamenn sem áætlaðir eru til keppni í A og/eða B landsliðsverkefnum í markbogfimi utandyra í opnum flokki (fullorðinna) fyrir hönd BFSÍ og/eða eru valdir varamenn í slíkum verkefnum. Íþróttastjóri getur skipt landsliðinu niður frekar t.d. í hópa eftir keppnisgreinum.

Val íþróttafólks í A/B landsliðsverkefni utandyra – Meistara flokkur

Íþróttastjóri BFSÍ ræður vali íþróttafólks í landsliðsverkefni í samræmi við afrekstefnu BFSÍ. Við valið horfir íþróttastjóri til eftirfarandi þátta:

Til þess að vera valinn þarf íþróttamaður að hafa sýnt með atferli og hegðun að hann hafi verið, sé og verði fyrirmyndar fulltrúi fyrir hönd BFSÍ og geti unnið með öðrum þátttakendum í verkefnum BFSÍ. Íþróttamenn þurfa að vera mjög virkir í þátttöku í þeim mótum sem standa þeim til boða. Íþróttamenn þurfa að gefa kost á sér til þátttöku í landsliðsverkefni með því að tilkynna íþróttastjóra um sinn áhuga á þátttöku í A/B landsliðsverkefnum BFSÍ utandyra fyrir lok tímabilsins. Íþróttamenn þurfa einnig að mæta kröfum um hlutgengi í reglugerð BFSÍ um erlend mót.

Tímabil til þess að ná getustigs viðmiðum er 1 janúar til 30 september árið áður en viðkomandi landsliðsverkefni er haldið.

Við lok tímabilsins velur íþróttastjóri BFSÍ í landsliðsverkefni næsta árs utandyra úr þeim sem hafa gefið kost á sér, gerir fjárhagsáætlun fyrir komandi ár m.v. þátttöku áætlun, lýkur öðrum gögnum sem þarf s.s. vegna skýrsluskila, lýkur drögum að umsóknum í Afrekssjóð ÍSÍ og annað sem BFSÍ mun sækja um styrki til þess að standa undir hluta af kostnaði afreksstarfi næsta árs. Íþróttastjóri leggur þá áætlun og gögn fyrir stjórn BFSÍ til yfirferðar og samþykktar, helst fyrir lok október árið áður, en þó aldrei síðar en viku fyrir umsóknarfresti í viðkomandi sjóði.

Íþróttastjóri skiptir íþróttamönnum sem gefa kost á sér innan frestsins í þrjá flokka:

 • A flokkur: Viðmið samsvarar meðaltali efstu 50% keppenda á EM.
 • B flokkur: Viðmið samsvarar meðaltali allra keppenda á EM.
 • C flokkur: Eru aðrir sem íþróttastjóri BFSÍ velur (t.d. til að fylla í lið) sem hafa ekki náð getustigsviðmiðum A eða B.

Æskilegt er að íþróttamaður hafi náð getustigs viðmiðum a.m.k. tvisvar á tímabilinu á Íslandsmetahæfum mótum.

Utandyra skor A flokkur B flokkur
Sveigbogi KK (RM) 652 628
Sveigbogi KVK (RW) 638 610
Trissubogi KK (CM) 695 684
Trissubogi KVK (CW) 684 667

Meðal skor á síðustu fjórum EM í markbogfimi utandyra.

Í grunninn í mjög stuttu máli hafa þeir íþróttamenn forgang í vali íþróttastjóra í landsliðsverkefni sem:

 • Mæta almennum hlutgengis og val viðmiðum
 • Gefa kost á sér fyrir fresti
 • Ná viðmiðum fyrir hærri getustigs flokkun

Ef margir íþróttamenn gefa kost á sér í sama landsliðsverkefni sem hafa náð sama getustigs viðmiði ákvarðar íþróttastjóri endanlega val milli þeirra (t.d. ef fjórir íþróttamenn sem ná A viðmiðum gefa kost á sér en aðeins er þátttökukvóti fyrir þrjá í undankeppni mótsins)

Val ferlið er sett upp á einfaldan veg þar sem afreksfólk á hærra getu stigi m.v. alþjóðlegt getustig, sem fer eftir og nær viðmiðum, geti með mikilli vissu áætlað að þeir verði valdir í landsliðsverkefni, sem þeir hafa áhuga á því að taka þátt í, langt fram í tímann. Sem auðveldar því afreksfólki langtíma skipulag s.s. perónulega þátttöku-, æfinga- og fjárhagsáætlun. En á sama tíma gefur val ferlið íþróttastjóra svigrúm til þess að aðlaga þátttöku skipulag, fylla í lið, byggja upp keppnisreynslu efnilegra íþróttamanna o.fl. til þess að ná megin markmiði síns starfs, sem er að ná afreks markmiðum BFSÍ í afreksstefnu BFSÍ.

Áætluð áherslu A/B landsliðsverkefni BFSÍ í markbogfimi utandyra:

2025

 • Heimsmeistaramót (A) – Gwangju
 • Evrópubikarmót (B)

2026

 • Evrópumeistaramót (A) – Antalya (Fyrsta undankeppni EL 2027)
 • Evrópubikarmót (B)

2027

 • Evrópuleikar EL (A) – Istanbul
 • Heimsmeistaramót (A) – Medellin (Fyrsta undankeppni ÓL 2028)
 • Evrópubikarmót (B) (Síðasta undankeppni EL 2027)

2028

 • Ólympíuleikar (A) – Los Angeles
 • Evrópumeistaramót (A) – 
 • CQT (B) – Evrópu undankeppni ÓL 2028
 • FQT (B) – Síðasta undankeppni ÓL 2028
 • Evrópubikarmót (B)

Einnig eru fjögur World Cup á hverju ári (þrjú á Ólympíuárum) sem eru ekki áhersluverkefni nema fyrir þá sem eru að ná A viðmiðum.

BFSÍ áætlar að niðurgreiða að einhverjum hluta kostnað vegna þátttöku í áherslu landsliðsverkefnum. Áætlað er að þeir sem eru í hærri getustigs viðmiða flokkun fái meiri niðurgreiðslu þátttökukostnaðar í ákveðnum landsliðsverkefnum. En þátttakendur geta gert ráð fyrir því að þurfa að greiða um 70-95% af kostnaði landsliðsverkefna eftir því hvaða landsliðsverkefni ræðir, getustigs flokkun íþróttamanns o.sv.frv.

Þegar boðspakki viðkomandi móts kemur út gefur íþróttastjóri þeim sem eru valdir í það landsliðsverkefni kostnaðaráætlun fyrir þátttökunni. Íþróttamenn þurfa þá að greiða hluta af þeim kostnaði til að staðfesta sína þátttöku í landsliðsverkefninu. Ef íþróttamaður hefur ekki greitt fyrir þátttöku sína í landsliðsverkefni fyrir fresti, sem íþróttastjóri ákvarðar fyrir hvert verkefni fyrir sig, þá getur íþróttastjóri valið annan íþróttamann í stað þess sem greiddi ekki tímanlega.

Kostnaður við HM er almennt um 350-450 þúsund, en fer eftir hvar í heiminum það er haldið. Kostnaður við Heimsbikarmót er almennt um 300-400 þúsund, en fer eftir hvar í heiminum þau eru haldin. Kostnaður við Evrópubikarmót er almennt um 250-300 þúsund, en fer eftir hvar í Evrópu þau eru haldin.

Upplýsingar á síðunni geta breyst án fyrirvara vegna breytinga sem gætu komið til t.d. vegna breyttra reglna World Archery/World Archery Europe, vegna lægri eða hærri styrkveitinga úr Afrekssjóði ÍSÍ, breytingar á reglum BFSÍ, o.s.frv..